מכתבי הערכה - Copy

 
אורגל סוכנות לביטוח
 
עיריית חיפה
 
מעוף
 
אורגל סוכנות לביטוח
 
האוניברסיטה העברית
 
RCI Israel
 
הסתדרות המורים בישראל
 
אורגל סוכנות לביטוח
 
סדנת אימון לאנשי מכירות
 
אדית דיטה דניאל
 
בית ספר לאה גולדברג
 
עיריית חיפה
 
הסתדרות המורים בישראל